Blog

De succesvolste organisaties zijn datagedreven

Conspect helpt organisaties datagedreven te worden en coacht bestuurders een meer analytische bedrijfscultuur te creëren. Wij zien het toepassen van Business Intelligence niet als een project maar als een nieuw te embedden bedrijfsproces.

Dit is cruciaal om succesvoller te worden met Business Intelligence. Zonder procesverbeteringen en/of innovatie blijft BI steken op het niveau van de zogenaamde "achteruitkijkspiegel" en daarmee verdien je een investering in BI-tooling niet snel terug. Deze spiegel brengt weliswaar inzicht in de huidige situatie waarin een organisatie zich momenteel bevindt maar vertelt nog niet welke bedrijfsprocessen verbeterd kunnen worden. Processen willen verbeteren moet een logisch gevolg zijn van de nieuw ontdekte feiten en in het verlengde hiervan moet binnen een organisatie ook de wil ontstaan dit verbeterproces continu aan te scherpen. Deze wens naar organisatieoptimalisatie dient over alle afdelingen heen te worden verankerd zodat er een analytische cultuur ontstaat waarin iedereen telkens wil verbeteren en er een vliegwieleffect ontstaat. Er is bijvoorbeeld tooling op de markt die aangesloten kan worden op ERP-systemen zodat alle procesgangen binnen dat systeem, die veelal in event en workflow logs worden opgeslagen, visueel worden geanalyseerd. Uitzonderingen die door medewerkers in een procesgang zijn gemaakt kunnen hiermee ook erg snel boven water worden gehaald waardoor bijvoorbeeld het opsporen van fraude een stuk eenvoudiger wordt. Deze techniek noemen we proces mining.

Na deze optimalisatie valt er echter nóg meer te winnen met BI! Een organisatie kan BI namelijk ook inzetten om te innoveren. Innoveren met BI heeft als doel het bestaansrecht van een organisatie op te rekken of maatschappelijk meer betrokken te raken met behulp van nieuwe initiatieven of het opnieuw uitvinden van een bestaand product dan wel dienst. Denk hierbij aan het succesvol kunnen aanboren van nieuwe markten dankzij de verkregen BI inzichten.

Om als organisatie écht datagedreven te raken zijn er hulpmiddelen nodig die deze transitie faciliteren. Denk hierbij aan een robuust datalandschap dat snel kan inspelen op systeemveranderingen maar ook aan een analyse omgeving waarin medewerkers zelfstandig zonder hulp van IT een antwoord kunnen vinden op een urgent datavraagstuk. Deze zoektocht naar goede tooling kan voor organisaties die niet thuis zijn in de wereld van BI erg complex worden met al die verschillende aanbieders. Conspect heeft BI-specialisten in dienst met ruime ervaring in veel verschillende BI-tools waardoor we daadwerkelijk onafhankelijk kunnen blijven! Wij kunnen onze klanten daarom op een integere wijze adviseren over de beste tooling voor hun unieke situatie.

Benieuwd naar de BI-tooling waarin wij gespecialiseerd zijn? Bekijk ze hier: