Blog

Hoe een gemeente een Smart City wordt: het slim inzetten van IT.

Steeds meer gemeenten willen een nauwkeuriger inzicht krijgen in hoe de stad zich ontwikkeld. Daarbij neemt de maatschappelijke druk om slimmer, milieuvriendelijker en economisch verantwoord bezig te zijn drastisch toe. Hoe kunt u de huidige standaard van bedrijfsvoering behouden en tegelijk slim inspelen op nieuwe beschikbare technieken?

Dit kan onder andere door het slim inzetten van IT. Door het beheren en besturen van uw gemeente via IT en nieuwe technologie wordt deze een échte Smart City. 

Door de digitalisering van de maatschappij doormiddel van social media, sensoren die verspreid hangen door de stad en auto’s die worden uitgebreid met diverse sensoren, gaat de vraag steeds meer leven hoe een gemeente deze data kan gebruiken en omzetten in voor hun bruikbare informatie. Zo levert deze digitalisering een bijdrage aan het behalen van de beleidsdoelstellingen van de gemeente.   

Cultuur boven techniek: gegevens leveren bij aan de kwaliteit van de organisatie.

Voordat er daadwerkelijk begonnen kan worden met het innoveren van nieuwe technieken, moet er een nul meeting worden uitgevoerd binnen de organisatie om te bekijken of deze klaar is voor de stappen die nodig zijn om zich te ontwikkelen naar een Smart City.  

De belangrijkste voorwaarde is niet de IT technieken die men gebruikt binnen de gemeente, maar juist de cultuur van de organisatie en haar gebruikers. Neem als organisatie de gebruikers mee in de denkwijze rondom IT en de keuzes die hierin zijn gemaakt. Mensen die gegevens invoeren in één of meerdere systemen moeten snappen wat dit voor invloed heeft op de bedrijfsvoering van de organisatie.

Dit gaat verder als het enkel vertellen dat het belangrijk is dat bepaalde gegevens vastgelegd moeten worden, men moet echt snappen waarom én zich actief gaan inzetten. Als organisatie is het belangrijk een systeem te ontwikkelen waarbij er zo min mogelijk verplichte velden zijn en waarbij gebruikers snappen wat er gebeurd als een bepaald gegeven wordt ingevuld. Hiermee zorg je ervoor dat gebruikers de gegevens ook echt invullen omdat ze een bijdrage willen leveren aan de kwaliteit van de organisatie.

Zit u al in de Smart City fase?

Binnen de overheid wordt er gebruik gemaakt van vijf stappen naar een Smart City, deze worden ook wel levels van volwassenheid genoemd. Bij de eerste stap zijn de gebruikers van het systeem zelfregelend, via verschillende ondersteuningen werken zij langzaam toe naar de laatste stap: de Smart City. De fases zijn ook van invloed op de intensiviteit van de samenwerking tussen gebruikers en de IT-afdeling. Deze kan sterk fluctueren in het level van volwassenheid. Hieronder wordt een schematisch overzicht getoond wat dit voor invloed zal hebben op de werkbelasting van de afdeling.   

 

Binnen fase dienen een aantal stappen te worden doorlopen om te groeien naar het volgende level. Welke deze zijn bespreken we hieronder in het kort:

Fase van volwassenheid

Aandachtspunt

Zelfregelend (1) naar IT ondersteunend (2)

Hierbij moet de voornaamste aandacht liggen op het inregelen van een centrale IT afdeling die enige kennis heeft van de systemen om verbanden hiertussen te leggen.

IT ondersteunend (2) naar dashboards ondersteuning (3)

De IT en de business moeten hierbij samen werken om informatie vraagstukken op een toekomst vaste manier vast te kunnen leggen.

Dashboards ondersteuning (3) naar BICC (4)

Hierbij moet de IT de kennis en kunde van het ontwikkelen van informatie vraagstukken overdragen naar de business.

BICC (4) naar Smart City (5)

Hierbij moet de business samen met de IT werken aan business cases om techniek in te zetten van vraagstukken die doormiddel van big data opgelost kunnen worden.

Eigenschappen van een Smart City: hoe bepaal je de drukte van een centrum.

Wanneer een overheidsinstantie zich focust op het inregelen van een Smart City, moet er niet alleen gekeken worden naar interne faciliteiten maar ook externe faciliteiten buiten het fysieke netwerk van een overheidsinstantie. Wilt u bijvoorbeeld weten hoe druk het is in het centrum van uw stad? Dit kan door middel van het invoeren van Free WIFI hotspots, deze techniek leest hoeveel actieve verbindingen er zijn op de verschillende locaties. Hiermee kan een schatting gemaakt worden van het aantal mensen binnen uw centrum. In combinatie met de WIFI hotspots kunt u ook gebruik maken van sensor technologie, hiermee verhoogt u de betrouwbaarheid. Met de combinatie van deze 2 elementen kan er al een redelijke nauwkeurige voorspelling gedaan worden, omdat je bij beide een resultaat laat voortkomen van de huidige en verwachtte drukte van het centrum.

Echter moet er wel rekening worden gehouden met:

 1. Niet alle mensen met een mobiele telefoon maken gebruik van een openbaar WIFI-hotspot.
 2. Bedrijfspanden van ondernemers bezitten vaak strategische punten om een WIFI-hotspot op te hangen.
 3. Alle toegangswegen tot het centrum moeten worden uitgerust met sensoren.
 4. Mensen massa, of dicht opeen lopende groepen maakt het tellen moeilijk.
 5. Infrastructuur aanleggen voor het oversturen van data gegevens.

Daarnaast zijn er nog een tal van mogelijkheden om te komen via techniek tot een nauwkeurigheid van het bepalen van centrum, waaronder:

 • Sensoren in parkeerplaatsen rondom het centrum.
 • Sensoren die het inkomend verkeer van de toegangswegen vastlegt, deze opgesplitst in motorisch voertuigen en niet-motorische voertuigen.
 • Telling van het aantal inkomend en vertrekkende reizigers via OV-vervoer.

Hoe meer technologie er wordt ingezet om te bepalen wat de drukte is van een centrum hoe nauwkeuriger diverse berekeningen tegen elkaar uitgemiddeld kunnen worden. Van elke ingezette technologie moet bepaald worden wat de nauwkeurigheid is van de berekening. Daarnaast is het raadzaam om direct na te denken hoe technologie gebruikt kan worden voor meerdere doeleinde tegelijk, denk bijvoorbeeld aan de volgende KPI’s:

 • Toenemend of afnemend toerisme.
 • Aantal uitlaatgassen binnen het centrum.
 • Ervaring van veiligheid van het bezoekend winkelcentrum publiek.
 • Piek belasting van het winkelcentrum.

Door de snelle ontwikkeling van technologie kunnen steeds meer KPI’s tegelijk beantwoord worden, welke combinatie van technologie het beste samen gezet kan worden om een set van KPI te beantwoorden, zouden we samen over kunnen brainstormen. Om zo optimaal gebruik te maken van alle mogelijkheden.

Heeft u hulp nodig bij het in kaart brengen van de vraagstukken in uw gemeente? Benieuwd in welke fase van de Smart City u zich bevindt? Wij komen graag in contact om te bespreken op welke manier wij kunnen helpen. Bel ons via 036-538 72 92 of plan een kennismaking in.

Door William van den Hurk - BI Consultant bij Conspect - 25 februari 2019