Tussen functioneel beheerder en informatieanalist

Maak kennis met Winfred Oudejans (Informatieanalist)


Vind jij ook dat je jezelf niet hoeft te beperken tot de kaders van één functie? Maar jezelf kunt blijven ontwikkelen in verschillende velden of invullingen van functies? Eén van onze collega’s Winfred is een mooi voorbeeld van een consultant die invulling heeft gegeven aan verschillende functies. 
In het medewerkersverhaal van Winfred lees je alles over hoe hij zijn functie invult
Conspect heeft voor Winfred een goed passende functie bij het UWV gevonden. Daar is hij ruim 4 jaar functioneel beheerder geweest, na een jaar bij een andere opdracht heeft hij nu weer de kans gekregen om terug te keren als informatieanalist.
Beide functies waren binnen de afdeling Informatie Management Sociaal Medische Zaken (SMZ). “Binnen het UWV krijg ik vanuit het management een grote mate van vrijheid als het gaat om het invullen van de rol die ik heb en de werkzaamheden die daarbij horen. Uiteraard zijn hierbij kaders waarbinnen ik moet blijven, maar de details zijn zelf in te vullen”, aldus Winfred. Ook heeft hij in de jaren veel contacten opgedaan met collega’s in soortgelijke functie op andere afdelingen. Hieruit blijkt dat dezelfde rol op veel verschillende manieren kan worden ingevuld. Deze mate van vrijheid en zelfinvulling van de rollen geeft onze collega de kans om zichzelf te blijven ontwikkelen. Winfred kan, tot op zekere hoogte, zijn functie een bepaalde kant op sturen.

De verschillende functies

Op de afdeling SMZ is de rol van functioneel beheerder uiteen getrokken in 2 functie die beiden een deel van deze taken uitvoeren. De functioneel ontwerper is verantwoordelijk voor de inhoud en het beheer van de functioneel ontwerpen. Ook is hij of zij de contactpersoon tussen IM SMZ en de leveranciers. De functioneel beheerder is de persoon die de veranderwensen van de organisatie uitwerkt in analyses en daarbij de contactpersoon is tussen IM SMZ en de gebruikersorganisatie.

Winfred: “In de jaren dat ik werkzaam ben geweest als functioneel beheerder heb ik die rol op een manier ingevuld die bij mijzelf past. De manager die ik destijds had liet mij en de collega’s vrij om de rol naar eigen inzicht in te vullen, zolang de belangen van de afdeling en de gebruikers uit de uitvoering maar voldoende werden behartigd. Datzelfde merk ik in de nieuwe functie van het afgelopen jaar die ik op mijn eigen manier invul en volgens mij het meeste neigt naar informatieanalist”.

Oorspronkelijk heeft Winfred nog een achtergrond als programmeur: hij is 10 jaar lang Oracle programmeur geweest. Deze technische achtergrond nam hij mee naar de rol van functioneel beheerder, welke hij onbewust ook technisch heeft ingevuld. “Daarom heb ik mij vooral gefocust op het leren kennen van de systemen, niet alleen de functionaliteit ervan, maar ook de technische werking. Hierdoor ontstond er langzaam maar zeker een intensief samenwerkingsverband tussen mijzelf, de afdeling die de functioneel ontwerpen beheerde - en daarom de contacten onderhield met de leveranciers - en de bouwers van de systemen bij de leveranciers. In feite waren we toen langzaam maar zeker op weg naar een vorm van agile werken, hoewel daar binnen onze afdeling pas jaren later sprake van was”.

Agile werken

Door deze vorm van ‘agile’ werken bereikte de afdeling een op dat moment noodzakelijke verkorting van de doorlooptijd van de werkzaamheden. Waar eerst de deadlines wel eens werden overschreden, zorgde deze manier van werken ervoor dat de lijnen met de diverse stakeholders korter werden. Hier heeft het hele team nog steeds baat bij.

Wat is nu precies het verschil tussen de functies? Een informatieanalist gaat verder dan een functioneel beheerder. Waar een functioneel beheerder in principe ophoudt na de afstemming met de gebruikersorganisatie, stemt de informatieanalist af met de gehele organisatie, dus met alle stakeholders. “In de manier waarop ik binnen UWV beide functies invul of heb gevuld, is dat verschil vervaagd en zijn beide functies in elkaar overgelopen. Na de door mij opgedane ervaring is mijn advies dan ook dat een informatieanalist baat heeft bij het eerst vervullen van de rol van functioneel beheerder. Hiermee rol je eigenlijk als vanzelf van de ene functie in de andere”.

Zie jij jezelf, net als Winfred, ook verschillende invullingen geven aan je eigen functie binnen een afdeling? Via Conspect krijg je hier, binnen kaders uiteraard, de kans voor. Wij houden rekening met je profiel en je ambities. Benieuwd wat wij voor elkaar kunnen betekenen? Bekijk onze vacatures of plan een kennismaking met ons in.