Business Analytics

Waardevolle informatie uit uw data

Business Analytics

Hoe haalt u snel nog meer waardevolle informatie uit uw data? Hoe komt u datgene te weten wat u nog niet weet maar wel zou moeten weten? Hoe kunt u inspringen op snel veranderende marktomstandigheden waarbij u nu moet kunnen beschikken over nieuwe informatie?

Direct inspelen op informatiebehoefte

Zou het niet mooi zijn als het mogelijk is om direct in te spelen op elke nieuwe informatiebehoefte? Dat data uit en van buiten de organisatie beschikbaar is voor de business zodat daar analyses op kunnen worden uitgevoerd, trends en correlaties mee kunnen worden ontdekt en voorspellingen kunnen worden gedaan. Zou het niet mooi zijn als de deskundige uit uw organisatie zelf direct deze analyses uit kan voeren, onafhankelijk van de plaats! Uw organisatie zou zo de mogelijkheid krijgen om direct te kunnen sturen en te acteren, daar waar de situatie dit nodig heeft. Of juist om een bepaalde situatie voor te zijn…

Conspect zet Business Analytics in om u in staat te stellen competitief voordeel uit uw data te halen en uw processen te optimaliseren. Wij doen dit door diverse gegevensbronnen (data) te verzamelen, te combineren en te ontsluiten. De data wordt gestructureerd opgeslagen in een datawarehouse om die vervolgens te vertalen naar operationele, tactische en strategische informatie. Beschikbaarheid van de juiste informatie op de juiste plaats op het juiste moment leidt tot betere beslissingen.
Wij merken in de praktijk dat veel initiatieven vroegtijdig stranden. De complexiteit van een initiatief wordt vaak onderschat met als gevolg dat vastgestelde doelen niet binnen de deadlines en het budget worden gehaald. Bovendien voldoet een datawarehouse bij oplevering vaak niet aan de verwachtingen. Niet alleen omdat de initiële verwachtingen niet gehaald zijn, maar ook omdat requirements tijdens het implementatie-traject worden veranderd.

Agile Business Intelligence

Conspect gelooft dat alle BI-oplossingen agile moeten zijn. Wendbaar dus. Dit betekent dat wijzigingen in uw BI-landschap effectief, efficiënt en eenvoudig moeten worden uitgevoerd, binnen budget en tijdskaders. Maar voor alles betekent dit dat uw datawarehouse aan uw informatiebehoefte voldoet.
Om Agile BI aan te kunnen bieden heeft Conspect de Next Generation Data Warehousing visie opgesteld als richtlijn voor alle BI & Big Data Analytics oplossingen. Deze visie omvat naast best practices betreffende architectuur en projectmatige aanpak tevens een bijzonder krachtige tool om uw datawarehouse mee te genereren; CDT.

Wilt u meer weten over onze oplossingen op het gebied van Data Integratie en Datawarehouse Automation? Bent u ook benieuwd wat Self Service Business Analytics voor uw organisatie kan betekenen? Wacht niet langer en bel ons nu voor een afspraak!

Ik wil hier meer over weten